Editor Service en construcción

Editor Service S. L.

Av. Diagonal 299 / ent. 1ª / Telf: 93 457 50 65

www.editorservice.net

Un bon producte editorial s’ha de cuidar des del principi. Tractament tipogràfic, maquetació, gestió de color, escanejat, retoc d’imatges i un disseny encertat facilitaran la lectura i ajudaran que la seva publicació resulti més atractiva.

Inici